top of page
universitaet_liechtenstein_logo_A4_edite

Liechtensteinin yliopisto on johtava yliopisto kansainvälisellä Lake Constance alueella. Se on innovaatiokeskus tulevaisuuden muotoilulle, paikka henkilökohtaiselle kehitykselle, vuorovaikutukselle sekä kriittiselle ja luovalle ajattelulle. Yliopistolla on erinomainen maine sekä yhteysverkosto. Koulutus ja tutkimus täyttävät korkeimmat kansainväliset standardit.  

Liechtensteinin yliopistossa yrittäjyyden johtaminen näkyy kaikilla tasoilla ja kaikilla alueilla. Liechtensteinin yliopisto valmistaa noin 800 opiskelijaa ottamaan johtavat roolit hallituksessa ja yhteiskunnassa, politiikassa ja liike-elämässä, kulttuurissa ja korkeakouluissa. Yliopiston akateeminen painopiste on jaettu yritystalouden kahteen alueeseen sekä arkkitehtuuriin ja suunnitteluun. Yliopisto täyttää lakisääteiset velvoitteensa järjestämällä korkeakouluopetusta, jatkuvaa oppimista, tutkimusta ja vaihtoa. 

Liechtensteinin yliopistossa työskentelee tällä hetkellä 200 henkilöä, joista puolet on akateemista henkilökuntaa. Parhaan mahdollisen opetusympäristön tarjoamiseksi yliopisto toimii myös yli 300 ulkopuolisen opettajan ja luennoitsijan kanssa yhteistyössä. 

Yrittäjyysajattelu ja toiminta ovat keskeisiä yrittäjyysinstituutissa. Tämä perusta näkyy instituutin kaikilla toiminta-alueilla - opetus, jatkuva oppiminen, osaamisen ja teknologian siirto sekä tutkimus. Analysoimme perusteltuun teoreettisen tietoon pohjautuen yrittäjyyteen ja innovaatioon liittyviä kysymyksiä ja laadimme konkreettisia strategisia suosituksia liiketoimintakäytännöille. Ydinosaamisalueitamme ovat strategia, teknologia ja innovaatiot, yrittäjyys ja muutosten hallinta sekä liiketoiminnan kasvu ja kansainvälistyminen. 

bottom of page