top of page
LAB ENG RGB (1).png

LAB: n ammattikorkeakoulu on täysin uusi laitos. Lahden ammattikorkeakoulu (Lahden ammattikorkeakoulu) ja Saimaan ammattikorkeakoulu (Saimia) ovat sulautuneet 1.1.2020 ja yhdessä perustavat LAB: n. LAB on korkeakoulu, joka keskittyy innovaatioihin, yritystoimintaan ja teollisuuteen. Se toimii Lahdessa ja Lappeenrannassa ja tarjoaa koulutusta offline- ja online-ympäristössä. LAB: lla on 8 500 opiskelijaa ja 360 opettajaa ja muuta henkilökuntaa, mikä tekee siitä Suomen kuudenneksi suurimman ammattikorkeakoulun.

 

Tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden (TKI) erikoisaloja ovat kiertotalous, suunnittelu, innovaatioiden kaupallistaminen ja palveluinnovaatiot terveyden ja hyvinvoinnin hyväksi. LAB: n soveltavan tutkimustoiminnan tavoitteena on löytää, kehittää ja tuottaa uusia ja parannettuja tuotteita, tuotantojärjestelmiä, menetelmiä ja palveluja. Painopistealueet on integroitu opetukseen, oppimiseen ja organisaatiofilosofiaan.

 

LAB: n tavoitteena on kehittää alueiden työelämää, yrittäjyyttä, alueellista oppimis- ja innovaatioympäristöä, edistää yksilön ja ympäristön hyvinvointia ja lopulta tukea kansainvälistymistä. LAB edistää alueellista kilpailukykyä tiiviissä yhteistyössä paikallisen työllisyyssektorin kanssa ja tarjoaa opiskelijoille monialaisia ​​tosielämän teollisuuden projekteja.


LAB on innovatiivinen kumppani TKI-alalla. TKI: n määrä on noin 9 miljoonaa euroa vuodessa. Vuodesta 2003 lähtien Lahden ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattikorkeakoulu ovat osallistuneet satoihin EU: n rahoittamiin sekä kansallisiin että kansainvälisiin hankkeisiin, mukaan lukien Erasmus +, rakennerahastot, Interreg Central Baltic, Interreg Europe, Interreg Baltic Sea Region jne.

 

LAB: n asiantuntemus syntyy korkeasti koulutetusta henkilökunnasta, vankasta taustasta erilaisilla koulutusaloilla, vahvista alueellisista ja kansainvälisistä verkostoista sekä onnistuneesta yhteistyöstä kumppaneiden kanssa ja liikekontakteista sekä Suomessa että ulkomailla. Ennakoivalla ja tuloshakuisella asenteella LAB: n kansainvälisellä toiminnalla pyritään tuottamaan uusia ja aitoja oppimistilanteita ja innovatiivisia pedagogisia ratkaisuja. Tämä tarkoittaa uusia innovaatioita, uusia tuotteita ja palveluita, uusia työskentelytapoja ja prosesseja sekä uusia tapoja työskennellä tulevaisuudessa.


LAB on osa LUT-ryhmää, jonka pääorganisaationa toimii Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

bottom of page