top of page
The Wall of Ideas

SLEM ACADEMY

E+Slem -hankkeen tavoitteena on kehittää lukiolaisten ja korkeakouluopiskelijoiden sisäisen yrittäjyyden taitoja opettamalla itsensä johtamista, tietoisuustaitoja ja sosiaalisia taitoja. Hankkeessa luodaan innovatiivinen opintokokonaisuus, jossa tavoitteina on opiskelijoiden henkilökohtaisten vahvuuksien tunnistaminen, itsensä johtamisen kehittäminen ja   omien tietoisuustaitojen vahvistaminen. Opiskelijoille tarjotaan puitteet oppimiseen, soveltamiseen, kasvuun ja omien taitojen valjastamiseen ympäröivän yhteiskunnan hyödyksi. 

Tavoite saavutetaan hankekumppanuuksilla Albanian, Kroatian, Suomen ja Liechtensteinin lukioiden ja yliopistojen kanssa. Osallistuvat organisaatiot luovat virtuaalisen vuorovaikutteisen koulutuksen opiskelijoiden itsensä johtamistaidoista ja arvioivat sen tehokkuutta yksilön ja tiimin tasolla käyttämällä tapaustutkimuksia ja tiukkoja arviointistandardeja. Tämän ohjelman painopiste on ensisijaisesti yksilötasolla (itsesi tunteminen ja johtaminen sisältäpäin); mutta myös transpersoonallisella tasolla (ryhmän yhdistäminen johonkin itseään suurempaan). 

Koulutuksen päätyttyä kaikilla osallistuneilla odotetaan kehitystä vuorovaikutustaidoissa sekä oman mielen hallisemisen taidoissa. He ymmärtävät ja pystyvät soveltamaan erilaisia ​​tietoisuus- ja itsensä johtamisen taitoja. Heidän proaktiivisuutensa ja itsereflektiotaitonsa ovat kasvaneet.

He hyötyvät lisääntyneestä minäpystyvyydestä, itseluottamuksesta ja itsetuntemuksesta; ymmärrys itsestä syventyy; opitaan johtamaan sisältä ulospäin; kehitetään sosiaalisia kykyjä, jotta ryhmässä toimiessa on mahdollisuus päästä johonkin suurempaan kuin osiensa summa; tuodaan esiin omat vahvuudet rikastamalla kykyjä oppia, kasvaa, soveltaa ja valjastaa omat kyvyt ympäröivän yhteiskunnan hyödyksi. Tämän projektin tarkoituksena on siis kehittää ja vahvistaa koulutusohjelman ja tapaustutkimussovelluksen tehokkuutta sekä yksilön että ryhmän tasolla. 

bottom of page