top of page

SLEM ACADEMY

Entrepreneurial self leadership education through virtual training
Penguins

Itsensä johtaminen 

Itsensä johtaminen ei tapahdu vahingossa. Edistyminen vaatii vaivaa, päivittäistä harjoittelua ja huomiota. Oppimalla itsensä johtamisen taitoja, opiskelija oppii olennaisia ​​taitoja ja tekniikoita, joita tarvitaan haasteiden kohtaamiseen erilaisissa ympäristöissä. Taidot tarjoavat selkeyttä vaikeissa tilanteissa, auttavat oikeiden päätöksien teossa ja vahvistavat itseluottamusta. Opiskelijat oppivat myös arvioimaan itseään ja omaa toimintaansa ja käyttämään muiden kritiikkiä positiivisen suunnan luomiseen. 

Itsensä johtamisen taidot voivat edistää innovatiivista käyttäytymistä tilanteissa, joissa vaaditaan sopeutumista ja tulosten sekä suorituksen parantamista. Itsensä johtamisen opiskelun ja harjoittelun tiedetään parantavan opiskelijoiden akateemista suoriutumista sekä tarjoavan hyödyllisiä keinoja stressin vähentämisessä. Itsensä johtamisen taidot voivat olla ratkaisu siihen, kuinka kasvatamme tulevaisuuden johtajia. Talouselämä tarvitsee luovia, kriittistä ajattelukykyään kehittäviä, yhteistyö- ja, kommunikointitaitoisia johtajia, jotka osaavat valjastaa sisäisen motivaationsa tehokkaasti ja vaikuttavasti ympäröivän yhteiskunnan hyväksi. 

SLEMACADEMY

SLEM Academy kehittää lukiolaisten ja korkeakouluopiskelijoiden sisäisen yrittäjyyden taitoja opettamalla itsensä johtamista, tarkkaavaisuutta ja sosiaalisia taitoja. Hankkeessa mukana ovat Albanian, Kroatian, Suomen ja Liechtensteinin lukioita ja yliopistoja. Hankkeessa kehitettävät kyvyt mahdollistavat pysyvän minäpystyvyyden tunteen, itseluottamuksen ja itsetietoisuuden kehittämisen. Nämä taidot ovat välttämättömiä taitoja tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Hankkeessa luodaan innovatiivinen verkko-opintojakso, jonka avulla opiskelijat voivat asettaa ja saavuttaa hyvinvoinnin tavoitteita kohdennetulla ja joustavalla tavalla, joka helpottaa omista kokemuksista oppimista. Opintojaksolla tuodaan esiin opiskelijoiden parhaat puolensa, rikastutetaan heidän kykyjään ja tarjotaan puitteet oppimiseen, soveltamiseen, kasvamiseen ja omien taitojen valjastamiseen ympäröivän yhteiskunnan hyödyksi. 

Viimeisimmät uutiset 

Tällä kielellä tehtyjä julkaisuja ei vielä ole
Once posts are published, you’ll see them here.

SLEMCONSORTIUM

universitaet_liechtenstein_logo_A4.jpg
LAB ENG RGB (1).png
unidu.jpg
fm-logo-privatschule-rgb.png
_Logo_Final_RGB_online (1).jpg
bottom of page